Lactatiekundige begeleiding ZGT

   

Lactatiekundige begeleiding in ZGT

Begeleiding bij borstvoedingsproblemen in het ZGT op het Moeder Kind Centrum en de Moeder Baby Unit (MBU) op de PAAZ afdeling. Wanneer je in het ziekenhuis ligt, zijn er geen extra kosten voor lactatiekundige begeleiding.

Lactatiekundig spreekuur voor zwangere onder medische begeleiding

Wanneer je specifieke vragen hebt over borstvoeding kun je een afspraak maken met de lactatiekundige (één consult is gratis wanneer je onder behandeling van de gynaecoloog bent). Een consult is aan te raden als je zwanger bent van een meerling,  bij overgewicht, Diabetes Mellitus, bij een kindje met een aangeboren afwijking, als je een negatieve eerdere ervaring hebt of na een borstoperatie of medicatiegebruik. De partner/ vader kan natuurlijk ook aanwezig zijn en meedenken. 

De afspraak kan gemaakt worden via de afdeling verloskunde. Telefoon: 088-7084416.